Category

Tandemy

Emkin tandemový zoskok

By | Foto a Video, Tandemy, Video | 7 Comments

Emka Vrbická (9 rokov) absolvovala svoj prvý zoskok z lietadla v tandeme s ocinom – Jánom Vrbickým. Týmto odštartovala 3. generáciu “skákajúcich Vrbických”. Predpokladáme, že Emke len jeden zoskok stačiť nebude, keďže na druhý deň sa už pýtala do tandemu zas a tak sa tešíme o pár rokov na spoločné AFF-ko :)