1. Informácie o dodávateľovi

1.1. Dodávateľom služby je Padaj s.r.o., IČO: 46400133, DIČ: 2023367071, neplatca DPH, zapísaný v obchodnom registri 1.11.2011, oddiel Sro, vložka číslo 21037/S, okresný súd Banská Bystrica
1.2. Sídlo spoločnosti: Severná 3974/24, 974 01 Banská Bystrica
1.3. Miesto poskytovania služieb: Letisko Očová
1.4. Zodpovedný vedúci: Ing. Lenka Vrbická,tel.c. 0904 837 055, e-mail: padaj@padaj.sk

2. Kontakt so zákazníkmi

2.1. Kontaktné číslo pre komunikáciu so zákazníkmi: 0908 573 060, v čase od 9:00 do 18:00, e-mail: padaj@padaj.sk Dodávateľ sa zaväzuje odpovedať na elektronickú poštu do 3 pracovných dní od jej obdržania.

3. Informácie o službe

3.1. Služby ponúkané portálom padaj.sk sú zabezpečované kvalifikovanými inštruktormi s platnými licenciami vydanými Slovenským národným aeroklubom.
3.2. Aktuálne ceny služieb a zľavy sú zverejnené v cenníku, ako i odkaz na prípadné prebiehajúce akcie.

4. Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

4.1. Po objednaní služby, obdrží spotrebiteľ informáciu o potvrdení objednávky e-mailom.
4.2. Platba za objednanú službu môže byť zrealizovaná bankovým prevodom alebo dobierkou.
4.3. V prípade zasielania darčekovej poukážky je cena poštovného 3 €, ktoré hradí odberateľ. Dodacia lehota je do 4 pracovných dní od prijatia objednávky. Dodanie poukážky je zabezpečené Slovenskou poštou.
4.4. Nárok na dodanie služby odberateľ preukazuje darčekovou poukážkou prípadne faktúrou.
4.5. Stornovanie objednávky je možné pred jej zaplatením podaním požiadavky na storno telefonicky, alebo e-mailom.
4.6. Štandardná platnosť poukážok na službu predaných cez portál padaj.sk je jeden kalendárny rok od zaplatenia objednávky s výnimkou poukážok v zľave so zníženou platnosťou. Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť službu v zimných mesiacoch, ak poveternostné podmienky na zrealizovanie služby určí dodávateľ ako nevyhovujúce, ohrozujúce majetok, či zdravie ľudí.4.7. Darčekové poukážky na služby sú prenosné na meno.

5. Záručné podmienky a reklamácie

5.1. Nevyužité poukážky po skončení platnosti dodávateľ nepredlžuje a peniaze nevracia.
5.2. V prípade, že dodávateľ nebude schopný zabezpečiť poskytnutie služby v stanovenej ročnej lehote, má spotrebiteľ nárok na vrátenie peňazí.

6. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

6.1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje odberateľa za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k službám.
6.2. V prípade použitia údajov na zasielanie e-mailových reklamných informácií dodávateľa, má spotrebiteľ možnosť požiadať o zrušenie zasielania, pričom jeho žiadosti dodávateľ vyhovie.