AFF kurz

AFF je moderná forma parašutistického výcviku. Skratka AFF vznikla z anglického „Accelerated freefall”, čo v preklade znamená zrýchlený kurz voľného pádu. Zrýchlený preto, lebo oproti kedysi praktizovanému klasickému kurzu študent skáče hneď voľným pádom za asistencie dvoch a neskôr jedného inštruktora, čo mu umožňuje naučiť sa ovládať svoje telo počas voľného pádu rýchlejšie a za menší počet zoskokov.

Z čoho presne kurz pozostáva?

U nás AFF kurz pozostáva z 10 zoskokov, pričom spravidla prvých 5 sa skáče s dvoma inštruktormi a zvyšné zoskoky s jedným inštruktorom. Náplň jednotlivých zoskokov určuje nasledovná osnova:

Úloha Výška zoskoku
1.-2. Nácvik otvárania padáku 3500 m
3. Nácvik ovládania tela, kĺzanie 3500 m
4. Nácvik ovládania tela, otáčky o 90˚ 3500 m
5.-6. Nácvik samostatného voľného pádu 3500 m
7. Nácvik otáčok 3500 m
8. Nácvik sált 3500 m
9. Preskúšavací zoskok 3500 m
10. Individuálny zoskok pod dohľadom inštruktora 3000 m

Všetky zoskoky sú zaznamenávané na video, pomocou ktorého môžu inštruktori so študentom podrobne rozobrať každý zoskok.

Ako dlho kurz trvá?

Už z názvu „zrýchlený“ vyplýva, že sa dá spraviť rýchlo :-) . To znamená, že za ideálnych podmienok je možné ho absolvovať za týždeň. Avšak je to veľmi individuálne a všetko sa prispôsobuje schopnostiam študenta, prvoradá je bezpečnosť. Samozrejme, naši inštruktori sú tu pre Vás a radi vám odpovedia na akékoľvek otázky.