Ako funguje padák? 

Ahojte! Sme tu opäť s novým článkom, v ktorom sa bližšie pozrieme na to, z čoho sa skladajú padáky a akým spôsobom fungujú.

Zoskokový padák sa skladá zo šiestich základných častí:

Postroj padáku s obalom

Postroj s obalom padáka slúži na spoľahlivé upevnenie padáku na telo parašutistu. Ďalšou dôležitou úlohou postroja je rozložiť sily  pri otváraní padáku. Postroj je tvorený širokými priebežnými popruhmi . Dĺžku popruhov je možné individuálne upravovať podľa postavy parašutistu, tak aby postroj pevne fixoval padák k telu a súčasne netlačil a neobmedzoval pohyb. Na zvislých popruhoch sú umiestnené rukoväte, madlá odhodu hlavného padáka a otvárania záložného padáku. Najnižšie je umiestnené madlo otvárania hlavného padáku. Na chrbte sú v obale tvorenom chlopňami uložené obidva padáky. V hornej časti záložný, v dolnej časti hlavný padák.

postroj s obalom predna čast

Hlavný padák

Prostriedok pre ukončenie voľného pádu a bezpečné dopravenie parašutistu na zem. Hlavný padák je kĺzavý padák typu krídlo, teda vztlakovú silu potrebnú pre ustálený let vytvára obtekaním prúdu vzduchu okolo leteckého profilu krídla ( presne tak ako napr. aj Boeing 747 Jumbojet  )

Záložný padák

Je to ďalší (druhý) padák, ktorý je v prípade akéhokoľvek zlyhania hlavného padáka schopný plnohodnotne nahradiť nefunkčný hlavný padák. Je taktiež padák typu krídlo.  Je konštruovaný s dôrazom na správne otvorenie, bezpečný let a pristátie. Je v predpísaných termínoch kontrolovaný a prebaľovaný.

Prístroj

Bezpečnostný prístroj (AAD-Automatic Activation Device) je na Slovensku povinnou súčasťou padákových kompletov. Slúži na automatické otvorenie záložného padáku v prípade že parašutista vo výške 270 m prekročí rýchlosť 100km/h. (tieto údaje sa mierne odlišujú podľa módu na aký je prístroj nastavený a aj podľa druhu výrobcu. )

Uvoľňovače

Tie nám podľa potreby plnia rôzne funkcie. Uvoľňovač v dolnej časti slúži na otvorenie hlavného padáku. Ďalší uvoľňovač na pravej strane pri hrudnom popruhu slúži na odhodenie hlavného padáku v prípade nesprávneho otvorenia a posledný, tretí uvoľňovač nám zabezpečuje otvorenie záložného padáka

Nožík

Slúži na núdzové situácie v prípade potreby odrezanie niektorých šnúr.

Spriahnutý systém

Prepojuje hlavný padák so  záložným padákom. Tento systém zabezpečí v prípade odhodenia hlavného padáku okamžité otvorenie záložného padáku bez akejkoľvek inej pomoci. Vďaka tomu sa dokáže záložný padák otvoriť oveľa bezpečnejšie a rýchlejšie. Poznáme rôzne druhy spriahnutých systémov ako Skyhook, RSL, RAX,…  

postroj s obalom zadna čast padaka

Hlavný ako aj záložný padák sa skladajú z týchto častí:

Vrchlík padáku ( látka )

Vrchlík má tvar obdĺžnika a pri pohľade z boku profil krídla. Je tvorený väčšinou 7 alebo 9 dvojkomorovými kanálmi. Tieto komory sú na nábežnej hrane (vpredu) otvorené a pri lete tam naberajú vzduch, na odtokovej hrane (vzadu) sú celkom uzatvorené, aby dokázala držať pekný, nafúknutý aerodynamický tvar.

Nosné a riadiace šnúry

Zo spodnej strany sú k padáku prišité šnúry. Nosných šnúr je väčšinou 16, v hornej časti sú rozdvojené a v dolnej časti končia na sponách nosných popruhov. Zvyšné dve šnúry sú riadiace. Riadiace šnúry sa v hornej časti paprskovite rozbiehajú po odtokovej hrane, dole sú ukončené riadiacimi pútkami alebo kolíkmi. Zatiahnutím za riadiacu šnúru deformujeme príslušnú stranu odtokovej hrany a spomalením tejto strany padák otáčame.

Voľné konce

Ukončenie padáku do dvojice hrubých popruhov, na ktoré sú upevnené nosné a riadiace šnúry. Voľné konce hlavného padáka sú ukončené systémom krúžkov pre upevnenie o postroj padáku a následne aj pre jednoduché odpojenie systému vďaka vytiahnutiu uvoľňovača odhodu padáku. Ďalej plnia funkciu rozloženia síl pre menšie namáhanie postroja pri otváraní

Slider

Pás látky navlečený pomocou krúžkov na šnúrach, slúži k spomaleniu otvárania padáka, a tým k zmierneniu dynamického nárazu pri prudkom spomalení voľného pádu.

Kontajner

Je to vak, ktorý slúži k uloženiu starostlivo zloženého padáku. Na kontajner sa do gumičiek pripevnia narovnané šnúry padáka.

Výtažný padáčik

Prostredníctvom spojovacej lemovky slúži k vytiahnutiu padáka so šnúrami z obalu a kontajnera, a tým k jeho naplneniu vzduchom.

Kompletny popis padaku

Otvorenie padáku.

Otvorenie padáku prebieha veľmi jednoduchým a bezpečným spôsobom. Základným predpokladom pre správne otvorenie padáku je správna poloha parašutistu pri otváraní. Tá by mala byť v základnej prsnej polohe. To znamená, že parašutista musí padať v polohe bruchom dolu k zemi. Pri približnej rýchlosti 200 km/h parašutista vyhodí výťažný padáčik do vzduchu, kedy po nafúknutí naberá ťah až okolo 80kg. Po úplnom natiahnutí lemovky výťažného padáčika dochádza k uvoľneniu trňu, vďaka ktorému je celý padák v kope. Následne proces otvárania prebieha vytiahnutím kontajnera z postroja padáku. Ďalej prebieha vyšnurovanie šnúr, ktoré sú umiestnené na kontajneri v gumičkách. Po úplnom napnutí šnúr vychádza látka padáka z kontajneru a začína sa proces nafukovania látky. Aby nebolo otvorenie padáku príliš rýchle hlavný náraz vetra zabrzdí slider. Po postupnom nafúknutí vrchlíku hlavného padáku sa slider skĺzne dolu k voľným koncom a proces otvárania sa ukončí.

Následne si parašutista po skontrolovaní padáku môže začať užívať pekné výhľady na plne nafúknutom padáku. Dúfame, že aj vy ste si užili čítanie tohto článku a vďaka nemu sa tak oveľa viac odhodlali na zoskok padákom. Nie nadarmo sa hovorí, že bezpečnejší je zoskok ako cesta autom na letisko. Tu máme v prípade problému aj plán B 😊 😊