Padák sa dokáže otvoriť sám!

Padák sa dokáže otvoriť sám!
 
Máme tu ďalší týždeň a s ním novú zaujímavosť zo sveta skydivingu. Opäť ostávame pri bezpečnosti a tentokrát si povieme niečo o bezpečnostnom prístroji.
Bezpečnostný prístroj je už niekoľko rokov povinnou výbavou každého padákového kompletu. Rovnako ako záložný padák slúži na záchranú života v prípade zlyhania parašutistu alebo hlavného padáku. Jeho hlavnou úlohou je automaticky otvoriť záložný padák v prípade, že parašutista pozabudne na otvorenie alebo omdlie a príliš sa priblíži k zemi.
Tento prístroj je potrebné zapnúť vždy pred zoskokmi v daný deň a na mieste, kde bude parašutista vykonávať zoskoky. Prístroj sa skalibruje na danú výšku letiska a celú dobu zaznamenáva tlak ovzdušia. Na základe zmeny tlaku (zmeny výšky) dokáže určiť, akou rýchlosťou sa parašutista pohybuje vo vertikálnom smere a v akej výške sa nachádza. Bežne býva hlavný padák otvorený vo výške okolo 1000 metrov nad zemou a na otvorenom padáku je vertikálna rýchlosť parašutistu okolo 20 km/h. V prípade, že parašutista padá rýchlosťou voľného pádu nad 150km/h a dosiahne výšku približne 300 metrov nad zemou niečo nie je v poriadku. Bezpečnostný prístroj zaznamená tieto kritické hodnoty a prestrihne uzatváracie očko záložného padáku, ktoré drží celý záložný padák pokope. Padáčik záložného padáku na pružine vystrelí von a záložný padák sa do chvíľky otvorí.
Prístroje majú prednastavené rôzne hodnoty aktivácie podľa toho, aké zoskoky sa na padáku vykonávajú. Iné hodnoty ma prístroj pre tandemové zoskoky, študentov, parašutistov na výkonných padákoch, bežných športovcov alebo wingsuiterov. Aktivačné hodnoty sa vždy pohybujú približne na rýchlosti voľného pádu 100 km/h – 200km/h a výške 300 – 500 metrov nad zemou. Tento maličký prístroj zachránil už množstvo životov, preto sme mu za to vďační a sme radi, že robí náš šport ešte bezpečnejším.