Stretnutie reprezentácie SR

Realizačný tím slovenskej parašutistickej reprezentácie v presnosti pristátia zorganizoval stretnutie so športovcami, ktorí budú v roku 2015 reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach. Predseda parakomisie SNA Miroslav Gábor predstavil nového asistenta trénera reprezentácie Tomáša Marcineka, ktorý informoval športovcov o pláne prípravy a nominačných kritériách na vrchol tohtoročnej sezóny – Majstrovstvá Európy v bulharskom Erdene. Kľúčovými pretekmi sú Svetový pohár v Slovinsku a Majstrovstvá Slovenska. Okrem toho bude výkonnosť športovcov sledovaná pri spoločných tréningových dňoch organizovaných realizačným tímom SNA.
Veríme, že táto sezóna bude úspešná a želáme všetkým športovcom veľa úspechov.